Naše vize

Usilujeme o dodržování pravidel etiky, slušnosti a otevřeného jednání s obchodními partnery, zákazníky a zaměstnanci. Snažíme se vyhovět požadavkům zákazníka a dokončit zakázky ve stanoveném termínu a v nejvyšší možné kvalitě. Dbáme na zodpovědnou platební morálku jak vůči našim dodavatelům, tak vůči zaměstnancům. Dopady naší podnikatelské činnosti nám nejsou lhostejné, a proto jsme si stanovili naši dlouhodobou vizi dalšího firemního vývoje, která přispěje k pověsti spolehlivé, odpovědné a slušné firmy. Naše vize se skládá z následujících klíčových prvků:

 

LIDÉ

Uvědomujeme si důležitost každého pracovníka a vytváříme přátelské pracovní podmínky. Ve firmě se snažíme uplatňovat principy svobody v práci, osobní zodpovědnosti a motivace každého zaměstnance.

Dáváme šanci čerstvým absolventům a pomáháme jim v jejich dalším profesním rozvoji. Maminkám na mateřské vycházíme vstříc z hlediska časových možností. Vážíme si každého zaměstnance a uplatňujeme rovnost na pracovišti.

lidé

 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Aktuální stav životního prostředí volá po velké změně v chování firem i lidí. Cítíme odpovědnost za naši odvedenou práci a naší strategií je začít se ubírat směrem, který přispěje k trvalé udržitelnosti vývoje a nebude ničit životní prostředí. Jsme na začátku naší cesty, a proto jsme otevření spolupráci, nápadům, projektům, které nám v této cestě pomohou.

Naší dlouhodobou vizí je navrhovat a stavět domy i sportoviště, která jsou dlouhodobě funkční, nezatěžují životní prostředí, vyžadují nízkou energetickou náročnost a jsou přínosné pro společnost. Při likvidaci staveb hledáme možnosti, jak stavební odpad efektivně recyklovat, aby mohl být dále využíván. Nestačí nám být jen jednou součástí kruhu, chceme náš kruh celý tvořit.  Zajímáme se o principy cirkulární ekonomiky, navštěvujeme akce pořádané Institutem pro cirkulární ekonomiku. Hledáme cestu, jak veškeré odpadní materiály, které vznikají při rekonstrukci hřišť i staveb, dále využít.

Cirkulární ekonomika

 

NAŠE OKOLÍ

Vyznáváme principy lokálního vytváření produktu. Soustředíme naše činnosti na stavby v našem blízkém okolí, podporujeme místní zaměstnanost a pomáháme místním sportovním klubům i jiným organizacím. Snažíme se být aktivní součástí komunitního života v obci, sponzorujeme místní akce, dobrovolně pomáháme s drobnými stavebními úpravami v obci. Jsou to malá gesta dobra, která nám dávají smysl.

 Mládež

 

BUDOUCNOST

Základem naší budoucnosti je ekonomická stabilita a dlouhodobé vytváření pověsti slušné, spolehlivé a odpovědné firmy. Plánujeme část našich aktivit zaměřit na realizaci pasivních domů, čímž bychom chtěli pomoci trvale udržitelnému rozvoji naší planety. Náš mladý tým projektantů zahajuje intenzivní vzdělávání v této oblasti. Již brzy hodláme představit nový rezidenční projekt šetrný k přírodě. Budeme se zapojovat do více aktivit prospěšných pro životní prostředí, jako jsou výsadby zeleně, realizace nízkoenergetických budov, využívání obnovitelných zdrojů energie a snížení spotřeby vody.

eko budova

 

 

V případě zájmu o spolupráci v jakékoliv z výše uvedených oblastí nás neváhejte kontaktovat.

Stavby na klíč

Stabilní tým

15 let zkušeností

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

...nebo nás přijďte navštívit

Mapa realizovaných staveb v ČR